Το πρόγραμμα άλμα ανάπτυξης

Το πρόγραμμα άλμα ανάπτυξης

ΔΕΙΤΕ

Το πρόγραμμά μας

ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ (Αλιεία, Γεωργία Κτηνοτροφία )

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

καλεστε μασ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

επισκεφθειτε μασ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Βενιζέλου 5, Χίος
Π. Κουντουριώτη 11, Λέσβος
Πλατεία ΚΤΕΛ Ελ.Βενιζέλου 133, Μύρινα, Λήμνος

επικοινωνηστε μαζι μασ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL

Almaanaptixis.gr © 2019. All Rights Reserved.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Να σταματήσουμε να είμαστε ουραγοί και να περάσουμε στην πρωτιά
αξιοποιώντας και το γεγονός ότι η Περιφέρειά μας είναι παραμεθόριος
όχι μόνον της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ώστε κάθε νησί να μπορεί να λειτουργεί
αποκεντρωμένα και αυτοδιοικητικα.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

– Λιμάνια – Αεροδρόμια – Οδικά δίκτυα
-Φράγματα – Υδατικοί Πόροι – Διαχείριση Αποβλήτων
-Χωροταξικός Σχεδιασμός
Οι τομείς στους όποιους έχουμε κατ εξοχήν εξειδίκευση, τεχνογνωσία
κι εμπειρία, όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

– Διεκδίκηση πύκνωσης των δρομολογίων
– Δρομολόγια προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε νησιού.
– Βελτίωση της εσωτερικής σύνδεσης των νησιών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

– Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
– Προώθηση της χρήσης Φυσικού Αερίου.
-Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την ηπειρωτική χώρα.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μοχλός ανάπτυξης των νησιών με βάση
ολοκληρωμένες μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού
και στοχευμένων αγορών για κάθε νησί ξεχωριστά
και με έμφαση στον θεματικό τουρισμό.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ (Αλιεία, Γεωργία Κτηνοτροφία )

Στον οποίο υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης, βασιζόμενοι στην
ιδιαιτερότητα του φυσικού περιβάλλοντος του κάθε νησιού.
-Αξιοποίηση τεχνογνωσίας και επιστημονικών ερευνών για την
αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα των νησιών μας εξειδικευμένα για κάθε νησί.
– Έμφαση στα προϊόντα ΠΟΠ.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

των νησιών που αποτελεί την πολιτιστική μας ταυτότητα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

– Εξωστρέφεια, Κίνητρα, Έρευνα, Καινοτομία, Τεχνολογία.
Σε συνέργεια με όλες τις περιφέρειες στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο.
– Αξιοποίηση και ενίσχυση του ρόλου του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.
– Επιδίωξη επαναφοράς σταθερά μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ
σε συνάρτηση με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο της νησιωτικότητας.
Στόχος η ενεργός συμμετοχή των νέων και η ενίσχυση και δημιουργία
επιχειρήσεων που θα αποτρέψουν την μετανάστευση και τον
πληθυσμιακό μαρασμό των νησιών μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Έμφαση στο «ανθρώπινο πρόσωπο» της περιφέρειας, και αποκατάσταση της ισοτιμίας των πολιτών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

– Πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές.

ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ-ΕΥΡΩΠΗ

με στόχο την επίτευξη ενιαίας αναλογίας προσφύγων – μεταναστών / πληθυσμού με την
υπόλοιπη Ελλάδα – Ευρώπη.