ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΑΛΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άλμα ανάπτυξης Μουτζούρης Κώστας

Άλμα ανάπτυξης Μουτζούρης Κώστας

«Βάζουμε το καλό του Τόπου & των Ανθρώπων μας πέρα και πάνω από κομματικές επιθυμίες και σκοπιμότητες!»

ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
– ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ήρθε η ώρα η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να επωφεληθεί από τις γνώσεις και την εμπειρία του πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου, Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Προέδρου της Αρχής Λιμένων και νυν Προέδρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  Γνώση που αξιοποίησαν διαχρονικά οι κυβερνήσεις μέχρι και σήμερα! Ο ίδιος και οι συνεργάτες του απ’ όλο το Βόρειο Αιγαίο, έχουν την εξειδίκευση, την τόλμη και την διάθεση να δουλέψουν εντατικά προκειμένου η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να πραγματοποιήσει ένα Άλμα Ανάπτυξης προς όφελος όλων!

Το πρόγραμμά μας

Διαβάστε αναλυτικά τους κύριους άξονες του προγράμματός μας.

Υποψήφιοι συνδυασμού

Δείτε όλους του υποψηφίους του συνδυασμού μας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Άλμα Ανά­πτυ­ξης στο Βό­ρειο Αι­γαίο», ονο­μά­ζε­ται ο συν­δυα­σμός του Κώστα Μου­τζού­ρη, υπο­ψή­φιου Πε­ρι­φε­ρειάρ­χη  Β. Αι­γαί­ου  για τις Πε­ρι­φε­ρεια­κές Εκλο­γές του Μαΐου  2019. Με το λο­γό­τυ­πο της πα­ρά­τα­ξης του, ση­μα­το­δο­τεί το στόχο και το σχε­δια­σμό του για την πε­ρι­φέ­ρεια μας, αιχμή του δό­ρα­τος την τε­χνο­κρα­τι­κή του κα­τάρ­τι­ση, την πο­λι­τι­κή οντό­τη­τα και την κοι­νω­νι­κή  του ταυ­τό­τη­τα.

καλεστε μασ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

επισκεφθειτε μασ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Βενιζέλου 5, Χίος
Π. Κουντουριώτη 11, Λέσβος
Πλατεία ΚΤΕΛ Ελ.Βενιζέλου 133, Μύρινα, Λήμνος

επικοινωνηστε μαζι μασ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL

Almaanaptixis.gr © 2019. All Rights Reserved. Powered by Websites4u